Friday, 27/11/2020 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PT DTNT THCS Tân Sơn

TRAO TẶNG KHẨU TRANG PHÒNG TRỐNG COVID-19

 

Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020. Cơ sở may Lan Chình tại xã Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ đã trao tặng cho HS nhà trường 1000 khẩu trang diệt khuẩn phòng trống covid-19.

Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020. Cơ sở may Lan Chình tại xã Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ đã trao tặng cho HS nhà trường 1000 khẩu trang diệt khuẩn phòng trống covid-19.